Ondergrondse bioretentie

Bomen zijn de beste filters voor onze steden. Bioretentiecellen zijn ontworpen voor het behandelen van vervuild afstromend hemelwater van aangrenzende bestrating. Het TreeBuilders bioretentiesysteem maakt gebruik van het volume van de bodemwortels en neemt geen extra ruimte in beslag, zoals gewone bioretentie.

STEDELIJKE WATERKRINGLOOP

Verstedelijking kenmerkt zich door een hoog percentage niet-doorlatende oppervlakken, beperkte groene gebieden en een veranderde natuurlijke waterbalans. Dat heeft geleid tot een veel grotere lozing van afvalwater en slechte afvoer. Infiltratie in het grondwater wordt verminderd en de kwaliteit gaat omlaag door de aanwezigheid van verontreinigende stoffen, die op hun beurt de aquatische ecosystemen aantasten. Minder bomen vermindert de wateropslag in wortelsystemen, net zoals het vrijkomen van water in de atmosfeer door verdamping. Het vermindert ook de aanpak van natuurlijke vervuiling, die hoofdzakelijk wordt gefilterd door boomwortels.

Als gevolg daarvan groeit de aandacht voor het beheer van de waterkringloop in stedelijke ontwikkeling. Vaak aangeduid als Water Sensitive Urban Design (WSUD) of Sustainable Drainage Systems (SuDS). Beide zijn een alternatieve benadering van traditioneel regenwaterbeheer. Ze zijn gericht op het compenseren van de effecten van overgeasfalteerde gebieden. Verder willen ze veranderingen in het natuurlijke waterbeheer beperken door lokaal hergebruik van water en tijdelijke opslag. De belangrijkste principes omvatten: de integratie van regenwater in het landschap, de bescherming van de kwaliteit ervan en de vermindering van piekbelasting veroorzaakt door extreme regenbuien.

WSUD maakt gebruik van betere stadsplanning en -ontwerp om regenwater te hergebruiken en te voorkomen dat het onze waterwegen bereikt. Dit gebeurt door de natuurlijke waterkringloop zo dicht mogelijk na te bootsen. Bekende werkwijzen zijn:

Regentuinen. Dit zijn speciaal ontworpen tuinbedden die afvoer van hemelwater uit omliggende gebieden filteren. Regentuinen bestaan ​​uit een ondiepe holte die is ontworpen om regenwater tegen of vast te houden voordat het stroomafwaarts wordt geïnfiltreerd of geloosd. Bioretentiebekkens dienen hetzelfde doel als regentuinen, maar worden doorgaans toegepast in grote (utiliteits)projecten in openbare ruimten.

Waterinfiltratie-eenheden zijn ontworpen voor ondergronds gebruik en herbergen twee belangrijke taken: ondergrondse waterretentie en infiltratie. De units combineren een hoge opslagcapaciteit met een enorme stabiliteit.

ONDERGRONDSE BIORETENTIE
Het ondergrondse bioretentiesysteem van TreeBuilders dient beide functies: bioretentie en ondergrondse waterberging. Deze ‘ondergedompelde regentuin’ bestaat uit modulaire eenheden met grond erin om boomgroei te ondersteunen en krachtige regenwaterhuishouding ter plaatse te bieden door absorptie, evapotranspiratie, onderschepping en filtratie. Daarbij nemen ze geen extra ruimte in in het drukke stadsgebied.

Vind jouw urban tree solution