Duurzame stedelijke boomplantsystemen

Een effectief stedelijk beplantingssysteem pakt alle problemen aan die voorkomen bij het planten van bomen in de stedelijke omgeving. Denk aan de juiste wortelgroeicapaciteit, regenwaterbeheer, beheer van zware verkeersbelastingen en integratie van bestaande en nieuwe voorzieningen.

Bomen laten uitgroeien tot grote, gezonde volwassen en functionele bomen, vraagt veel meer dan gaten graven en bomen planten, vooral in de stedelijke omgeving. Soms lijken we te vergeten dat bomen groeien en dat er een balans moet zijn tussen boomgrootte en wortelsysteem. Functionele bomen hebben het grondvolume nodig dat past bij de vereiste groeiruimte van de betreffende boom.

Het is duidelijk dat stadsgroen onze stedelijke omgeving mooier maakt. Behalve dat ze mooi zijn, bieden alleen stadsbomen zoveel andere voordelen dat ze worden beschouwd als de basis van de groene infrastructuur van de stad. Het belangrijkste voordeel is het vermogen om klimaatverandering te vertragen. Grote stedelijke bomen koelen onze opwarmende planeet af, verminderen overstromingsrisico’s en functioneren als een uitstekende opslagruimte voor kooldioxide uit de atmosfeer. En dat alles terwijl ze zuurstof vrijmaken.

Bomen planten kan bijdragen aan een gezondere planeet terwijl we ons dagelijks leven verbeteren, bijvoorbeeld door het verminderen van hoge bloeddruk en stress. Vandaag bomen planten is essentieel voor toekomstige generaties.

BOMEN IN DE STEDELIJKE OMGEVING
Het is een geaccepteerd feit dat volwassen bomen aanzienlijk kunnen bijdragen aan gezondere grond, lucht en water in steden. Maar steden zijn niet bepaald gastvrij voor plantengroei, en weinig bomen leven lang genoeg om volwassen te worden en ons zo van dienst te zijn.

We houden er rekening mee dat de stedelijke bodem op meerdere manieren wordt gebruikt, zoals voor civiele werken en waterbeheer. terwijl we te maken hebben met andere verwachtingspatronen dan van bomen in landelijke gebieden. Bomen in steden hebben ruimte nodig om te gedijen zonder de bestrating en ondergrondse infrastructuur te beschadigen.

De uitdagingen van het combineren van groene, blauwe en grijze infrastructuren:

Gebrek aan ruimte: elke centimeter in de stad is al geclaimd door verschillende functies. Denk aan wegfundering, riolering, parkeerplaatsen, nutsvoorzieningen enzovoort. Met slechts een kleine ruimte beschikbaar, is een zeer effectief bodemvolume nodig om te verzekeren dat bomen tot grote, functionele bomen zullen uitgroeien.

Nutsvoorzieningen lopen overal: wie een boom in de stad wil laten planten, kan bestaande nutsvoorzieningen tegenkomen in hetzelfde gedeelte als waar je moet graven. En meestal niet precies waar je ze verwachtte. Met de kosten van het verplaatsen van die voorzieningen is geen rekening gehouden. Daarom is het het meest kosteneffectief als de boomkuil deze voorzieningen kan integreren.

Specificaties voor wegenbouw: bomen hebben losse, goed beluchte bodems nodig. Dit in tegenstelling tot wegenbouw, die een sterk verdichte grond verlangt. Bomen die proberen te groeien in verdichte grond, halen zelden hun volledige groeipotentieel en kunnen vroegtijdig sterven of de bestrating beschadigen terwijl ze proberen te overleven.

Verstoorde waterkringloop: stedelijke bodem en bomen drogen uit, terwijl we water door riolen leiden. Dit zie je vaak, terwijl het logischer is om de boom eerst van de regen te laten profiteren voordat deze wegvloeit. Er is behoefte aan oplossingen volgens circulaire, niet-lineaire processen.

De omstandigheden in de stad zijn zwaar, dus moeten we proberen de meest ideale situatie voor de boom te bereiken. De tijd van eenzijdig ruimtegebruik is voorbij.

Vind jouw urban tree solution