Regenwaterbeheer

Water is onze meest waardevolle hulpbron en daar moeten we als zodanig mee omgaan. Het gebrek aan (vers) water is een van onze grootste stedelijke uitdagingen. TreeBuilders maakt het mogelijk om in steden op locatie circulaire, op de natuur gebaseerde, oplossingen voor duurzaam waterbeheer te creëren.

DUURZAAM STEDELIJK REGENWATERBEHEER
Duurzaam regenwaterbeheer, ook wel low impact development (LID) genoemd, is een stedenbouwkundige en technische ontwerpbenadering voor het beheren en verminderen van afvloeiing van hemelwater. Het richt zich op het verbeteren van de waterkwaliteit met behoud van milieu-, sociale en economische voordelen.

Afvloeiing van hemelwater is een belangrijke oorzaak van waterverontreiniging in stedelijke gebieden. Wanneer er regen valt op daken, straten en parkeerplaatsen in steden, kan het water niet in de bodem infiltreren zoals het zou moeten. Het regenwater wordt afgevoerd via goten, regenrioleringen en andere verzamelsystemen voordat het wordt geloosd in lokale waterlichamen. Dat hemelwater vervoert allerlei soorten verontreinigingen uit het stedelijk landschap. Grotere stromen als gevolg van hevige regenbuien kunnen ook leiden tot erosie en overstromingen, waarmee ze de leefomgeving, eigendommen en infrastructuur beschadigen. Groene infrastructuur gebruikt vegetatie, bodems en andere elementen en werkwijzen om enkele van de natuurlijke, circulaire processen te herstellen die nodig zijn om water te beheren en een gezondere stedelijke omgeving te creëren.

De invoering van duurzame drainagesystemen wordt nu door de autoriteiten geëist als een vereiste voor plannings, vroege omgevingsevaluaties en ontwerp- en milieueffectbeoordelingen.

De oplossingen van TreeBuilders voor regenwaterbeheer bieden een duurzame en effectieve aanpak. Daarbij worden de mogelijkheden van de groene infrastructuur optimaal benut.

bioretention1-2.gif

Vind jouw urban tree solution